Ettevõtte tutvustus

OÜ Kinnisvarateenindus on ettevõte, mis loodi 1993.aastal eesmärgiga pakkuda kinnisvaraomanikele tuge igapäevaste kinnisvara korrashoiuga seotud tegevuste korraldamisel.

Meie klientideks on valdav osa tähtsamatest riiklikest ettevõtetest, kelle valdusalas on nii piiri- ja tollipunktid kui ka valitsusasutused ning samuti äriettevõtted, kes vajavad hea kvaliteedi ning optimaalse hinnaga usaldusväärset teenust. Olles uhked suurte ja mõjuvõimsate klientide üle, on meile olulised kõik tellijad töömahust sõltumata. Lähtume printsiibist, et suurte klientide rahulolu on garantiiks ISO 9001 EST-skõikidele klientidele, tagamaks teenuse kõrge kvaliteedi täna ning vastustuse homse ees.

Meie tegevus põhineb kinnisvara korrashoiu standardil EVS 807:2010. Kuuludes Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liitu, on meile omistatud hooldusteenuse ***klassi sertifikaat, tunnustamaks ettevõtte pädevust krundihoolduse, sisekoristuse, üldehitusliku hoolduse ning tehnosüsteemide (vee- ja kanalisatsiooniseadmed, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, elektrisüsteemid, erisüsteemid) hoolduse valdkonnas.

Samuti omame ISO sertifikaati 9001:2008.

Meie ettevõtte igapäevatöös on olulisel kohal aastatepikkused traditsioonid, omandatud kogemused ja õpitud tarkused. Väärtustame oma nooruslikku kollektiivi ja innovaatilist mõttelaadi. Oleme Teie jaoks alati olemas ning meie selgeks sooviks on ületada pisutki Teie ootusi ja tunda üheskoos rõõmu saavutatud tulemustest.

EAS

Share