Välikoristus

    teenused3
  • Lume- ja libedustõrje;
  • Haljasalade niitmine;
  • Hekkide ja puude lõikus;
  • Lahtise prahi koristus ja äravedu;
  • Muude ehitiste välispindade puhastus.

Share